Bestilling af service

Kan gøres pr. telefon, mail eller i butikken.

Telefon 97468555

Mandag til fredag:8.15 - 17.30
Lørdag:9.30 - 12.30

 

Mail: skave.el@mail.tele.dk

Hvis du melder service pr. mail så husk at skrive dine kontaktoplysninger på.

Vi har dog ikke mulighed for kørende service lørdag/søndag.

Det vil være en stor fordel at have noteret alle model/service numre, inden man ringer op med fejlmelding.

Hvor finder man normalvis typeskiltet?

Køl/frys - I venstre side inde i skabet.

Tumbler - Åbn lågen. Enten på lågen indvendig eller på kabinettet bag lågen.

Vask - Åbn lågen. Enten på lågen indvendig eller på kabinettet bag lågen.

Opvask - Åbn lågen. Enten standset ud i inderlåget ved håndtag. Evt. på label i inderkabinettet.

Komfur - Åbn lågen. Label på inderkabinettet. Margasinskuffe trækkes ud. Står på bagside af fronten.

Emhætte - Fedtfilter tages af. Label i kabinet af emhætte.